Kdo jsem

My face

Začal jsem programovat ve třetí třídě v QBASICu podle návodů v časopise ABC a pořád mě to baví.

Jsem softwarový vývojář z Brna. V IT a SW vývoji jsem zaměstnaný od roku 2008.

Působím na částečný úvazek na Masarykově univerzitě jako vývojář a systémový administrátor zaměřený na oblast Facility managementu a inteligentní budovy. Zároveň působím jako vývojář na volné noze. Specializuji se na moderní Javascriptové aplikace v cloudu (Amazon). Díky spolupráci s firmou Microton jsem se dostal i k práci na projektech pro zahraniční klienty (USA, Austrálie) prostřednictvím platformy Upwork (můj profil je viditlený pouze pro příhlášené uživatele).

Proč si vybrat právě mě?


 • ...
  Znám všechny aspekty vývoje: od analýzy přes návrh včetně datového modelu přes implementaci až po dlouhodobý provoz systémů.
 • ...
  Chápu, že nejdůležitější jsou požadavky uživatele. Aplikaci, která je pro uživatele nepřehledná nebo nepohodlná, nebudou používat. To samé platí ve chvíli, kdy její vývoj trvá příliš dlouho. Dokonalý produkt doručený ve chvíli, kdy už není potřeba, je stejně špatný jako nepohodlná a chybami zamořená aplikace, která se navíc nedá udržovat. Požadavky uživatelů a maximální užitek pro ně je pro mě stejně důležitý jako kvalita návrhu a samotného kódu. Tyto věci musí být v rovnováze.
 • ...
  Věřím, že je důležité nevynalézat znovu kolo a do nejvyšší možné míry používat již existující projekty. Tím šetřím vaše peníze.
 • ...
  Uvědomuji si, že zdaleka nevím všechno, a neustále se učím a posouvám dál - ať už úplně nové technologie, nebo vhodné best practices.
 • ...
  Vždy věnuji čas tomu, abych pochopil a přizpůsobil se filozofii produktů, se kterými pracuji. Nepochopení základních konceptů je často zdrojem nespolehlivých, nevýkonných a neflexibilních řešení.
 • ...
  Pokud je to aspoň trochu možné, respektuji váš výběr technologií. Pokud máte vše na vlastních serverech na flatformě .NET. nebud vám nutit serverless řešení v Amazon cloudu. Pokud chcete napsat plugin do vašeho hepldesk software, nebudu vás převědčovat, že ho máte změnit, protože se v něm pluginy píší příliš složitě. Snažím se řešit existující problémy, ne vytvářet nové.
 • ...
  Znám široké spektrum dostupných platforem, jazyků a nástrojů. Na některé věci je nejlepší Java, na jiné .NET, někdy je nejlepší Python a jindy stačí PowerShell. Cílem je nalézt nástroj, který je nejvhodnější na řešení daného problému, ne snažit se za každou cenu přizpůsobit problém známé technologii.
 • ...
  Znám nejenom programovací jazyky, ale i infrastrukturu, ve které kód běží: běhová prostředí (JRE, CLR), cloudová prostředí (AWS), aplikační servery (Tomcat, IIS, HTTPD), databáze (T-SQL, MySQL, DynamoDB), sítě, operační systémy (Windows, Linux).

Jsem full stack developer, ale návrhy a implementace UI nejsou můj šálek kávy, zvlášť v situaci, kdy vaše UX je klíčové pro váš úspěch. I když s nimi mám určité zkušenosti, specializovaný UI/UX designér a webkodér vám v této oblasti poskytnou lepší služby. Vytvářím aplikace, ne prezentace. Nemá tedy smysl u mě poptávat jednoduchou firemní prezentaci - dobrý specialista vám vyrobí web na základě šablony rychleji, levněji a lépe než já.

Co nabízím

V současné době mám kapacitu na menší jednorázové projekty jako například:

Co umím

Konkrétním technologiím nepřikládám zas tak velkou důležitost, přizpůsobuji se konkrétnímu projektu. Samozřejmě ale neznám všechno (i když se rád něco nového naučím). V tabulce najdete seznam technologií, se kterými mám zkušenosti. Pro úplnost také uvádím, které volím, když si můžu vybrat.

KategorieMám rádZnám
JazykyJavascriptJavaC#CPython
FrontendVuetify.jsBootstrapVue.jsAngularJSjQueryJavascript.NET Framework
BackendNode.jsExpressSpringJava.NET Framework
SkriptováníNode.jsPowerShellPythonBash
DatabázeMicrosoft SQL ServerAWS DynamoDBSOLRMySQL
OS, servery, platformyWindowsAWSLinuxOpenStackTomcatDocker
Vývojová prostředíEclipseVisual Studio CodeNetBeans
Správa kódu a závislostíWebpackMavenGitSubversion

Cloud

Jak své vlastní, tak některé projekty pro zákazníky vyvíjím pro cloud, konkrétně pro Amazon Web Services (AWS). Kromě obecně platných výhod, jako jsou nižší požadavky na správu (aktualizace, zabezpečení) je cloud obzvlášt vhodný pro začínající služby, kde jsou problémem vyšší počáteční náklady a horší škálování v závislosti na vytíženosti služby. Řešení se nabízí v podobě tzv. serverless aplikací, které nevyžadují dedikovaný (a stále běžící) web server. Ve výsledku to funguje tak, že když na stránku nikdo nepřijde, neplatíte nic, a celkové cena se odvíjí od počtu požadavků, které do služby uživatelé pošlou. I když už je služba používána, náklady se pohybují v řádu korun nebo desetikorun měsíčně. Příkladem takového projektu je moje Mapa poštovních schránek.

Nabízím vývoj aplikací pro cloud (AWS) jako kompletní balíček. Aplikaci naprogramuji tak, aby v cloudu levně, spolehlivě a efektivně běžela, poskytnou skripty pro nasazení, díky kterím aplikaci snadno zprovozníte, a nastavím tak, aby se aplikace automaticky aktualizovala na základě aktualizací zdrojového kódu (tzv. continuous deployment).

Jak vypadá můj kód

Na ukázky kódu se můžete nejpohodlněji podívat do následujících veřejných Git repozitářů:

Bzukot

V IT jsou poměrně oblíbená tzv. buzzwords. Jasně, jsou to jenom takové nálepky, pod kterými si každý představuje něco jiného a které samy o sobě žádnou zvláštní informaci nenesou. Ale přesto - rád bych zde zmínil pár trendů a technologií, které mi přijdou zajímavé, užitečné, použitelné, a se kterými již mám zkušenosti. Klikejte na termíny pro více informací.

MicroservicesSOAJAMstackHeadlessSPARESTnoSQLResponsivenessMobile-firstMaterial designSaaSPaaSServelessAgileCI/CD

Dr. Kompjůtr

Kromě práce jsem úspěšně dokončil Ph.D. studium na FI MU. I když jsou požadavky na software vyvíjený v akademické sféře odlišné od těch, které se objevují v komerční, jsem přesvědčen, že tato zkušenost přináší výhody i při "klasickém" vývoji:

Jak mě kontaktovat

Co za to

Moje aktuální hodinová sazba je 800 Kč/hod. Nejsem plátcem DPH. Pro dlouhodobé projekty jsem ochotný poskytovat slevu z hodinové sazby.

Pokud se domluvíme na úkolovém ocenění, budu cenu zakládat na svém časovém odhadu a této hodinové sazbě, ale chápu, že pro mnoho zákazníků je to preferovaná varianta. Moje nabídkové ceny za kompletní projekty vždy počítají (kromě času na vývoj) iss dostatečným časem na analýzu a návrh řešení, dostatečné testování, zapracování připomínek uživatele a finální nasazení. Pokud se neobjeví zásadní neočekávatelné problémy, cena je konečná. Nebudu z vás tahat vícepráce za to, že chcete dát tlačítko na opačnou stranu, než kam jsem ho původně umístil.

Zde bych jen rád doplnil drobnou poznámku – chápu, že Vám tato sazba může přijít vysoká, nicméně mám pro následující argumenty:

 • ...
  Za hodinu své práce po deseti letech praxe a neustálému sebezdokonalování za hodinu stihnu více, než je průměr.
 • ...
  Neplatíte mi pronájem kancelář a energie, počítač, software, telefon, stravenky, ani dovolenou nebo nemocenskou. Neplatíte mi zdravotní ani sociální pojištění. Toto jsou náklady, které musím pokrýt ze své hodinové sazby. Mnohem podrobněji je tato argumentace rozvinuta v přednášce Petra "Jezevce" Pouchlého z Court of Moravia.
 • ...
  Již ve chvíli, kdy se na práci dohodneme, jsem na Vašem projektu určitý čas strávil – psaním nabídky, naceňováním, zkoumáním specifických technologií, které používáte.
 • ...
  Platíte si profesionála, ovládajícícho technologie, které nabízí. Učení se nové technologii nefakturuji (pokud opravdu není specifická jen pro váš projekt). Nemusíte mě zaučovat.
 • ...
  Nacenění zakázky vždy obnáší určitou míru rizika, ale já se vždy snažím, aby moje nabídková cena byla dodržena. Neočekávané problémy se téměř vždy objeví. Vyšší hodinová sazba mi sazba umožňuje pokrýt určitou míru neočekávatelných vícenákladů bez zvyšování celkové ceny.
 • Reference

  screenshot
  Mapa poštovních schránek
  2019

  Mapa poštovních schránek - služba zobrazující schránky na území ČR v mapě. Využívá datasetu zveřejňovaného Českou Poštou a API Mapy.cz. Služba běží v AWS (frontend S3+CloudFront, backend Lambda + ECS), pro ukládání dat je využívána noSQL databáze DynamoDB.

  Vuetify.jsVue.jsMapy.cz APIWebpackNode.jsExpressAWSAWS LambdaDockerAWS DynamoDB
  screenshot
  Nastojte.cz
  2019

  Tyto stránky. Serverless prezentace s využitím Amazon AWS, změny jsou publikovány pomocí CI/CD služeb AWS CodePipeline a CodeBuild.

  Vue.jsWebpackBootstrapAWSAWS Route 53AWS CloudFrontAWS S3
  screenshot
  Sun Orchard Freight App (USA)
  2019

  Databázová aplikace pro interní potřeby účetní firmy, které pro výrobce džusů řeší distribuci výrobků. Aplikace běží v AWS (frontend S3 + CloudFront, backend Lambda), pro ukládání dat je využívána SQL databáze AWS Aurora, autentizace je řešena pomocí služby AWS Cognito.

  Vuetify.jsVue.jsWebpackNode.jsExpressAWSAWS LambdaAWS RDSAWS CognitoAWS CloudFormation
  screenshot
  Joolca troubleshooting (AUS)
  2018

  Rozšíření pro systém zákaznické podpory Zendesk. Interaktivní rozhovací strom pro základní zákaznickou podporu - odhalování typických potíží s prodávanými výrobky. Místo databáze byl na backendu použit Google Spreadsheet rozšířený o REST API, aby bylo možné snadno upravovat rozhodovací stromy.

  ZendeskjQueryRESTGoogle Aps ScriptGoogle GSuite
  screenshot
  Dropair (USA)
  od 2017

  Aplikace pro podporu dropshipping firmy. Údržba již existující aplikace, vývoj nových crawlerů, scraperů a parserů.

  AngularJSJavaSpringNode.jsSOLRMySQLHibernateAWSAWS EC2
  screenshot
  Giftcard Checker (USA)
  2018

  Nástroj pro automatické ověřování zůstatků na dárkových poukazech obchodního řetězce. Backend využívá nástro Puppeteer pro automatizaci prohlížeče, frontend je vytvořený jako plugin do Google Spreadsheet.

  Google GSuiteGoogle Aps ScriptNode.jsExpressGoogle ChromeRESTAWSAWS EC2
  screenshot
  Bookování letenek (USA)
  2018

  Plugin do Chrome, který sleduje nabídku letů na stránkách jednoho z dopravců. Prohlížeč běží ve VPS. Když se objeví nový let ze zadaných letišť, započne rezervaci rezervaci a odešle mailovou zprávu uživateli, aby v případě zájmu mohl v rezervaci pokračovat.

  JavascriptGoogle Chrome
  screenshot
  AWS CloudFormation templates
  2019

  Sada volně dostupných šablon pro nástroj CloudFormation (Infrasturcture as a Service) v AWS, které vytvářím pro své projekty. Šablony slouží pro automatizované nasazení aplikace a v mém případě i pro nastavení CI/CD pipeline.

  AWSAWS CloudFormation
  screenshot
  Maják
  2018

  Hra na letní tábor. Webový server běžící na Rasperry PI, ke kterému se přes WiFi připojují hráči a plní úkoly. Raspberry zajišťuje funkce wiFi AP, DHCP, DNS a web serveru s Node.

  Vue.jsWebpackBootstrapNode.jsRaspberry PI
  screenshot
  Coffee to Home
  2014

  Jednoduchá landing page pro (tehdy) začínající předplatné kávových balíčků. Cílem bylo s co nejnižším množstvím vynaloženého času na vývoj umožnit zákazníkům objednat produkt, aby mohla firma začít co nejdříve fungovat. Výsledné řešení bylo hotové za méně jak 20 hodin a umožnilo úspěšné fungování firmy v jejích začátcích.

  JavascriptBootstrapPHP
  screenshot
  CAFM
  od 2013

  Nasazování a úpravy systému pro podporu facility managementu na Masarykově univerzitě.

  ArchibusApache TomcatJavascriptJavaMicrosoft SQL ServerGit
  screenshot
  BMS Sentinel
  2010

  Dohledový systém pro automatizační protokol BACnet.

  .NET FrameworkC#BACnet
  screenshot
  Semantic BMS
  2017

  Sémantický model pro data z inteligentních budov.

  JavaRESTApache JenajQueryApache TomcatWeb Ontology Language
  screenshot
  EsserNet-BACnet Gateway
  2014

  Převodník mezi protokolem EsserNet požárního systému a obecným automatizačním protokolem BACnet. V projektu jsem měl na starost BACnet část brány.

  JavaBACnet
  screenshot
  Mapa cen stavebních pozemků
  2019

  Mapa cen stavebních pozemků. Technologické demo, uznávám, není příliš funkční.

  Vue.jsMapy.cz APIWebpackBootstrapNode.jsExpressAWS LambdaApify

  Přiznání autorství (CC Atributions)

  Při vývoji využívám množství volně dostupných knihoven, nástrojů, multimédií a dalších autorských děl. Některá z nich požadují, aby byl autor zřetelně uveden, pokud používáme jeho dílo.

  Na těchto stránkách se toto týká symbolu použitého v odrážkových seznamech, v hlavičce a v ikoně stránek, který vytvořil Dave Gandy a publikoval jej na portále www.flaticon.com a licencoval jako CC 3.0 BY. Tento symbol původně pochází z projektu Font Awesome.

  Ikony programovacíh jazyků a dalších IT nástrojů jsou většinou stahovány z projektu SVG Porn.

  Nakonec, o názvu webu si víc můžete přečíst tady.